Αλλαγή τρόπου μεταφοράς .eu domains

Αλλαγή τρόπου μεταφοράς .eu domains

eu_logoΤα .eu ονόματα, μπορούν να μεταφερθούν σε έναν νέο καταχωρητή, ανεξάρτητα από το αν το όνομα του ιδιοκτήτη αλλάζει ή όχι. Οι μεταφορές, απαιτούν τον κωδικό εξουσιοδότησης.

Διαδικασία μεταφοράς

Για να μεταφέρετε ένα .eu domain σε κάποιον νέο καταχωρητή:

1. Ζητήστε τον κωδικό εξουσιοδότησης από τον καταχωρητή που σας εξυπηρετεί τώρα. 2. Στείλτε τον κωδικό αυτό στον νέο σας καταχωρητή και αυτός θα κάνει την διαδικασία για εσάς.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο παλαιός καταχωρητής δεν μπορεί να σας εξυπηρετήσει, μπορείτε να κάνετε login στο extranet του EURid και να στείλετε μόνος σας τον κωδικό στο email του ιδιοκτήτη. Για να κάνετε login, θα πρέπει να έχετε κάνει πρώτα εγγραφή.Για να κάνετε εγγραφή, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε πρόσβαση στο email του ιδιοκτήτη.

Για να μεταφέρετε ένα .eu domain σε κάποιον νέο καταχωρητή και σε καινούργιο ιδιοκτήτη:

1. Ζητήστε τον κωδικό εξουσιοδότησης από τον καταχωρητή που σας εξυπηρετεί τώρα. 2. 2. Στείλτε τον κωδικό αυτό στον καινούργιο ιδιοκτήτη ο οποίος με την σειρά του θα τον στείλει στον καταχωρητή του και αυτός θα κάνει την διαδικασία για εσάς.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο παλαιός καταχωρητής δεν μπορεί να σας εξυπηρετήσει, μπορείτε να κάνετε login στο extranet του EURid και να στείλετε μόνος σας τον κωδικό στο email του ιδιοκτήτη. Για να κάνετε login, θα πρέπει να έχετε κάνει πρώτα εγγραφή.Για να κάνετε εγγραφή, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε πρόσβαση στο email του ιδιοκτήτη.

Για να αλλάξετε το όνομα του ιδιοκτήτη του domain (αν ο καταχωρητής παραμένει ο ίδιος):
Επικοινωνήστε με τον καταχωρητή  σας για να σας ενημερώσει σχετικά με την αλλαγή του ονόματος ιδιοκτήτη.

Back to top