Αλλαγή Ιδιοκτήτη ή Αλλαγή ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ιδιοκτήτη

Χρεώσιμες κινήσεις
 • Αλλαγή ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ιδιοκτήτη

  €18.00EUR One Time
  Order Now
  • Αλλαγή επωνυμίας αλλά με το ίδιο ΑΦΜ
 • Μεταφορά ιδιοκτησίας domain

  €18.00EUR One Time
  Order Now
  • Μεταφορά σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο