Αλλαγή Ιδιοκτήτη ή Αλλαγή ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ιδιοκτήτη

Χρεώσιμες κινήσεις

Αλλαγή ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ιδιοκτήτη

Αλλαγή επωνυμίας αλλά με το ίδιο ΑΦΜ

Μεταφορά ιδιοκτησίας domain

Μεταφορά σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο