Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την εκχώρηση των ονομάτων με κατάληξη .gr

To Μητρώο ονομάτων .gr (GR Hostmaster) είναι υπεύθυνο για την σωστή λειτουργία του μητρώου.

Διαβάστε τον τελευταίο κανονισμό που αφορά τα ονόματα με κατάληξη .gr

Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν απορίες που μπορεί να προκύψουν.